Czy należy pobierać komórki, jeśli diagnoza niepłodności jest nieznana więc nie wiadomo czy objawy nie są na tle genetycznym?

Czy należy pobierać komórki, jeśli diagnoza niepłodności jest nieznana więc nie wiadomo czy objawy nie są na tle genetycznym? Jakie są zalecenia i postępowanie w takiej sytuacji?

Kiedy wyczerpane zostają wszystkie możliwości diagnostyczne, w tym wykonane i prawidłowe badania genetyczne obu partnerów (kariotypy), a para nadal pozostaje bezdzietna, mówimy o niepłodności idiopatycznej, czyli takiej, której przyczyn współcześnie dostępnymi metodami nie jesteśmy w stanie określić. Z taką sytuacją mamy do czynienia u ok. 20% par zgłaszających się do lekarzy. Niemniej jednak te pary można skutecznie leczyć i doprowadzić do uzyskania ciąży i urodzenia dziecka. W takiej sytuacji specjaliści medycyny rozrodu koncentrują się na rozwiązaniu problemu i często się to udaje.

Embriolog nOvum

Powrót do forum