Czy należy usunąć mięśniaka przed podejściem do procedury?

Czy należy usunąć mięśniaka przed podejściem do procedury?

Zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz rekomendacjami dotyczącymi diagnostyki i leczenia niepłodności Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego mięśniaki podśluzówkowe lub śródścienne przekraczające wielkość 4 cm mają negatywny wpływ na płodność i zaleca się ich usunięcie. Jeśli mięśniak jest mniejszy niż 4 cm, w zasadzie może Pani podjeść do procedury zapłodnienia pozaustrojowego bez wcześniejszego usuwania zmiany w macicy, niemniej jednak należy rozważyć Pani sytuację indywidualnie. Nawet mały mięśniak, który pukla się do jamy macicy może być przeszkodą w zagnieżdżeniu.

Embriolog nOvum

Powrót do forum