Czy należy zrobić jakieś dodatkowe badania przed trzecim transferem?

Czy po dwóch nieudanych transferach, po których zarodek nie został zagnieżdżony przy podobno dobrym zarodku należy zrobić jakieś badania w tym kierunku zanim podejdzie się do trzeciego transferu?

Należy pamiętać, że ogólnie szansa na ciążę po zabiegu in vitro wynosi ok. 40% po transferze tzw. świeżym i ok. 30% po transferze mrożonych zarodków. W szczególnych sytuacjach szanse te mogą się zwiększać lub zmniejszać. Przed następnym transferem należałoby zrobić histeroskopię, jeśli istnieją podejrzenia, że mogą istnieć przeszkody w jamie macicy, które mogłyby utrudnić implantację. Najlepszą decyzję podejmie Pani lekarz prowadzący, który zna dodatkowe szczegóły Państwa historii medycznej i zaproponuje ewentualne rozszerzenia diagnostyki, jeśli będą ku temu wskazania.

Embriolog nOvum

Powrót do forum