Czy nasienie dawcy do inseminacji jest sprawdzane w kierunku nosicielstwa genu mukowiscydozy?

Czy nasienie dawcy do inseminacji jest sprawdzane w kierunku nosicielstwa genu mukowiscydozy? Jestem zdrowym nosicielem genu i chcę skorzystać z inseminacji nasieniem dawcy, aby wykluczyć mukowiscydozę u dziecka.

Tak, dawcy w nOvum przechodzą badania potwierdzające ogólny dobry stan zdrowia, mają wykluczone nosicielstwo chorób genetycznych i wirusowych, a nasienie jest przebadane pod kątem jakości (włączając w to test mrożenia).

Embriolog nOvum

Powrót do forum