Czy nie stymuluje się kobiet z niskim AMH?

Jaka jest praktyka przygotowania do zabiegu in vitro (leki) przy AMH 0,1?Będę badanie AMH jeszcze powtarzać, bo wykonywałam je w trakcie przyjmowania zastrzyków Decapeptyl depot, 3 zastrzyki co 28 dni. Mam 37 lat. Mój lekarz wspominał coś o cyklu naturalnym. Miałam już jeden zabieg na c. naturalnym - bez efektu (2 zarodki podane - brak ciąży). Jaka jest praktyka? Czy nie stymuluje się kobiet z niskim AMH?

AMHjest produkowany przez komórki ziarniste, otaczające drobne pęcherzyki, w których zawarte są niedojrzałe komórki jajowe; naukowe doniesienia wskazują, że poziomAMHw organizmie jest ściśle związany z liczbą pierwotnych pęcherzyków jajnikowych, czyli z tzw. rezerwą jajnikową. Niski poziomAMHświadczy o obniżonej rezerwie jajnikowej, ale nie wyklucza występowania owulacji, a co za tym idzie ciąży. Jedynie szansa na nią może być mniejsza. Przy niskim poziomie hormonuAMH(poziom poniżej 1,0 ng/ml zwykle świadczy o znacznie obniżonej rezerwie jajnikowej) komórki jajowe, nawet te dojrzałe, mogą mieć obniżoną zdolność do zapłodnienia i ewentualnego dalszego rozwoju jako zarodki. Dopóki jednak komórki jajowe powstają w jajnikach, dopóty jest szansa na ciążę, choć znacząco mniejsza niż przy prawidłowej rezerwie jajnikowej. Nie tylkoAMHjest miernikiem płodności – zawsze należy wykonać badania potwierdzające, że występuje u Paniowulacja(USG monitorujące owulację, poziom progesteronu w drugiej połowie cyklu), a także oznaczyć poziom FSH (maksymalnie do 4. dnia cyklu). Stymulację hormonalną do zapłodnienia metodąin vitroprzeprowadza się u pacjentek, u których maksymalne stężenieFSHmierzone w pierwszych dniach cyklu miesiączkowego nie przekracza 20 mIU/ml.Ewentualna stymulacja zawsze jest prowadzona indywidualnie, w sposób najbardziej odpowiedni do danej sytuacji klinicznej.W sytuacji, jeśli dochodzi do naturalnej owulacji, można próbować pobrać komórkę jajową w cyklu naturalnym lub minimalnie stymulowanym, np. antyestrogenami. Oczywiście należy odczekać od ostatniego zastrzyku z analogu GnRH do czasu aż pojawią się naturalne miesiączki.

Embriolog nOvum

Powrót do forum