Czy niejałowy posiew nasienia jest przeszkodą w zapłodnieniu in vitro?

W przyszłym miesiącu chcieliśmy podejść do programu, ale mojemu mężowi wyszłytrzy bakterie: Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus. Czy mąż musi się ich pozbyć przed programem? Czy przeszkadzają w jakiś sposób? Dostał antybiotyk,na który wrażliwe są dwie z nich, trzeciaśredniowrażliwa, ale nie wiem czy zdążymy je wytępić.

Przede wszystkim należy się upewnić, że bakterie te rzeczywiście znajdują się w nasieniu, powtarzając posiew nasienia i stosując się dokładnie do instrukcji oddawania nasienia na posiew, którą powinno przekazać Pani małżonkowilaboratorium, w którym wykonywane jest badanie.

Przed rozpoczęciem przygotowań do procedury zapłodnienia pozaustrojowego mąż powinien zakończyć antybiotykoterapię i powtórzyć posiew, by mieć pewność, że nasienie jest wolne od bakterii. Ma to szczególne znaczenie u par, w których mężczyzna ma bardzo dobre parametry nasienia i planowane jest zapłodnienie komórek jajowych klasyczną metodą IVF. W wyjątkowych przypadkach, gdy nie można przesunąć terminu rozpoczęcia stymulacji, dopuszczalne jest użycie do zapłodnienia metodą ICSI nasienia, które nie było jałowe (po uprzednim rozpoczęciu kuracji antybiotykowej), zaś rutynowa preparatyka nasienia do zabiegu pozwala zminimalizować ryzyko przeniesienia bakterii obecnych w nasieniu na hodowlę zarodkową.

Embriolog nOvum

Powrót do forum