Czy niejałowy posiew wyklucza podejście do inseminacji i IVF?

Czy obecność bakterii w nasieniu jest przeciwwskazaniem do inseminacji bądź in vitro i ewentualnie dlaczego? W związku ze sprzecznymi informacjami na ten temat uzyskiwanymi od różnych lekarzy oraz podawanymi na stronach internetowych prosiłabym o wskazanie w jakim fachowym źródle (polskim bądź zagranicznym) można znaleźć rzeczowe i spójne informacje na ten temat.

Jeśli w badanej próbce nasienia stwierdzono obecność bakterii, należy w pierwszej kolejności powtórzyć posiew, stosując się ściśle do instrukcji oddawania nasienia na posiew, którą na ogół dysponuje laboratorium przeprowadzające badanie. W przypadku, gdyby wynik posiewu ponownie nie był jałowy, przed rozpoczęciem przygotowań do zapłodnienia pozaustrojowego, Pani małżonek powinien skonsultować z lekarzem urologiem lub andrologiem czy nieprawidłowy posiew nie jest wynikiem stanu chorobowego, który należałoby wyleczyć przed zabiegiem zapłodnienia pozaustrojowego.

Wyeliminowanie bakterii z nasienia ma szczególne znaczenie u par, w których mężczyzna ma bardzo dobre parametry nasienia i planowane jest zapłodnienie komórek jajowych klasyczną metodą IVF. W wyjątkowych przypadkach, gdy bakterii z nasienia nie można wyeliminować przed rozpoczęciem stymulacji, dopuszcza się użycie do zapłodnienia metodą ICSI nasienia, które nie było jałowe (w osłonie antybiotykowej), zaś rutynowa preparatyka nasienia do zabiegu pozwala zminimalizować ryzyko przeniesienia bakterii obecnych w nasieniu na hodowlę zarodkową.

Embriolog nOvum

Powrót do forum