Czy niejałowy wynik męża może nas zdyskwalifikować z rozpoczęcia procedury in vitro?

W wyniku posiewu nasienia męża stwierdzono pojedyncze kolonie Escherichia coli oraz pojedyncze kolonie Enterococcus epidermidis. Grzybów nie wyhodowano. Trichomonas nie wyhodowano. Moje posiewy zarówno z szyjki macicy i sklepienia pochwy bez zarzutu. Jutro mamy wizytę startową. Czy wynik męża może nas zdyskwalifikować z rozpoczęcia procedury in vitro?

Uzyskany wynik oznacza, że najprawdopodobniej doszło do nadkażenia materiału bakteriami (np. z rąk) w czasie oddawania nasienia do badania. Badanie trzeba powtórzyć. Przed oddaniem nasienia Pani małżonek powinien zastosować się ściśle do wskazówek otrzymanych od pracownika laboratorium seminologicznego, aby uniknąć powtórnego nadkażenia materiału.

Embriolog nOvum

Powrót do forum