Czy niska morfologia przekreśla szanse na uzyskanie ciąży w naturalny sposób?

Oto moje wyniki badania nasienia:
objętość - 3,5 ml
koncentracja w 1 ml - 66 mln
ilość plemników w całym ejakulacie - 231 mln
ruchliwość postępowa - 70%
ruchliwość w miejscu - 5%
brak ruchu - 25%
żywotność - 80% plemników żywych
HOS test - 85%
morfologia - 3 % prawidłowych, 97% nieprawidłowych (teratozoospermia)
pozostałe wyniki - pH, wygląd, czas upłynnienia w normie, brak aglutynacji.
Proszę o informację czy niska morfologia przekreśla szanse na uzyskanie ciąży w naturalny sposób?

Ostatnio coraz powszechniejsze jest twierdzenie, że parametrami, na których należy się opierać przewidując ewentualną szansę na ciążę, jest koncentracja, a przede wszystkim ruchliwość plemników (a te parametry w przypadku Pańskiego nasienia są bardzo dobre) . Na podstawie małej ilości prawidłowych plemników nie można wyciągać zbyt daleko idących wniosków.W Pana przypadku nieco obniżony odsetek prawidłowych plemników 3% ( przy normie pow. 4%) jest skompensowany bardzo dużą liczbą plemników; 66 mln/ml znacznie przekracza dolną granicę normy (15 mln), w związku z czym bezwzględna ilość dobrze zbudowanych plemników wydaje się być wystarczająca.

Embriolog nOvum

Powrót do forum