Czy niski estradiol po kriotransferze jest jednoznaczny z niepowodzeniem zabiegu?

Czy niski estradiol po kriotransferze jest jednoznaczny z niepowodzeniem zabiegu? W 9 dniu po kriotransferze wykonałam badanie progesteronu (wynik 57,33 ng/ml) i estradiolu (29,24 pg/ml). O czym może świadczyć tak niski poziom estradiolu?
Ważniejszy jest poziom progesteronu, który jest dobry. Nie ma jednoznacznych doniesień, że poziom estradiolu ma wartość prognostyczną.

Embriolog nOvum

Powrót do forum