Czy Novum na swój bank nasienia?

Czy Novum na swój bank nasienia?

Tak. Przychodnia nOvum korzysta głównie z zasobów własnego banku nasienia. Wszyscy dawcy przechodzą badania potwierdzające ogólny dobry stan zdrowia, mają wykluczone nosicielstwo chorób genetycznych i wirusowych, a nasienie jest przebadane pod kątem jakości (włączając w to test mrożenia).

Embriolog nOvum

Powrót do forum