Czy nOvum prowadzi badania nad komórkami macierzystymi?

Czy nOvum prowadzi badania nad komórkami macierzystymi? Chodzi mi konkretnie o płodność męską, a raczej bezpłodność. Czy w nOvum możliwe jest otrzymywanie plemników z komórek macierzystych męskich, np. pobranych ze szpiku? Czy takie badania w ogóle były lub są prowadzone? A jaki Państwo macie stosunek do badań Prof. Karim Nayernia? Czy mogą Państwo polecić inną jednostkę, która zajmuje się takimi badaniami?

Nie, w naszej placówce nie są prowadzone badania nad uzyskaniem plemników z komórek macierzystych. Po raz pierwszy kilka lat temu zespołowi japońskich naukowców udało się wyprodukować żywe plemniki z embrionalnych komórek macierzystych myszy. Plemniki były zdolne do zapłodnienia komórki jajowej i po raz pierwszy uzyskano w ten sposób zdrowe mysie potomstwo. W kwietniu 2010 Prof. Karim Nayernia (Professor of Stem Cell Biology at Newcastle University) uzyskał plemniki z komórek macierzystych szpiku kostnego dorosłych mężczyzn, a w 2011 z macierzystych komórek embrionalnych żeńskiego (!) embrionu. Mimo że na łamach prasy medycznej pojawiły się i nadal pojawiają doniesienia o uzyskaniu komórek rozrodczych, w tym plemników, z innych niż rozrodcze komórek ciała (tzw. somatycznych), jednakże ze względu na to, że komórki somatyczne są komórkami o podwójnej liczbie chromosomów, a komórki rozrodcze o pojedynczej, problem prawidłowego podziału redukcyjnego, w którym dojdzie do prawidłowego rozdziału chromosomów, jest w tych doświadczeniach kluczowy. Od tego bowiem zależy zdrowie poczętego z takich gamet (plemników) dziecka. Praktyczne i bezpieczne zastosowanie takich komórek w leczeniu niepłodności pozostaje nadal odległą perspektywą.

Embriolog nOvum

Powrót do forum