Czy obecność dużych cyst na jajnikach w momencie rozpoczynania stymulacji wpływa negatywnie na wynik?

Czy obecność dużych cyst na jajnikach w momencie rozpoczynania stymulacji wpływa negatywnie na wynik? Czy cysty mogą wpływać na wolno przyrastające hormony w trakcie stymulacji?
Nie powinno się przystępować do żadnej stymulacji hormonalnej, jeśli stwierdzono w jajnikach torbiele. Należy wstępnie ustalić ich przyczynę i monitorować je do czasu aż znikną samoistnie. Może to się zdarzyć podczas miesiączki. Czasem na ich zaniknięcie trzeba poczekać 2-3 cykle. Badanie potwierdzające brak torbieli i możliwość podania leków hormonalnych powinno się przeprowadzić na początku cyklu tuż przed planowaną stymulacją (np. w 2. dniu cyklu). Wyjątkiem od tych zasad są torbiele endometrioidalne, wtedy decyzję o rozpoczęciu stymulacji lub nie i innych działaniach musi podjąć lekarz Panią prowadzący. Pani lekarz przygotowujący Panią do zabiegu in vitro najtrafniej zaleci Pani kolejne niezbędne badania. Wolno przyrastające hormony w trakcie stymulacji świadczą o słabej odpowiedzi na stymulację. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być słabo funkcjonujące jajniki, a odzwierciedleniem tego tendencja do tworzenia się torbieli lub jeśli jest to endometrioza – ona może być przyczyną osłabienia odpowiedzi jajników na stymulację.

Embriolog nOvum

Powrót do forum