Czy osoba, która niemiesiączkuje może przygotować się do transferu zarodka na plastrach HTZ cyklicznych lub plastrach antykoncepcyjnych?

Czy osoba niemiesiączkująca może się przygotować do transferu zarodka na plastrach HTZ cyklicznych lub plastrach antykoncepcyjnych, zamiast na tabletkach?

Kobieta niemiesiączkująca może przygotować się do transferu zarodka, stosując hormonalną terapię zastępczą z naturalnym estrogenem a bezpośrednio przed transferem, w zależności od stadium rozwoju zarodka włączając naturalne preparaty Progesteronu. Nie można przygotowywać się, stosując środki antykoncepcyjne, mimo że wywołują krwawienie naśladujące miesiączkę. Leki te nie przygotowują optymalnie śluzówki macicy. Warto również dodać, że niemiesiączkująca kobieta, która nie przyjmuje stale leków hormonalnych, musi przed właściwym cyklem transferowym być wcześniej przygotowywana hormonalnie, aby wywołać krwawienia o typie miesiączki oraz, żeby macica była zdolna do implantacji zarodka. Takie przygotowanie musi trwać minimum 3 miesiące, a nawet czasami dłużej i musi odbywać się pod kontrolą lekarza, który sprawdza podczas badania USG wielkość macicy i stan endometrium. 

Embriolog nOvum

Powrót do forum