Czy para, która ma dziecko dzięki in vitro w programie MZ może w przyszłości skorzystać z trzeciej próby i czy to podejście musi odbyć się do końca czerwca 2016 r.?

Czy para, która ma dziecko dzięki in vitro w programie MZ może w przyszłości skorzystać z trzeciej, ostatniej próby i czy to podejście musi odbyć się do końca czerwca 2016 roku, ponieważ wtedy kończy się program?

Tak, para, której urodziło się dziecko może przystąpić do kolejnej refundowanej procedury w czasie trwania ministerialnego programu (do 30 czerwca 2016 roku).

Embriolog nOvum

Powrót do forum