Czy PCOS wpływa na jakość uzyskiwanych oocytów, a tym samym na uzyskiwane w in vitro zarodki?

Czy PCOS wpływa na jakość uzyskiwanych oocytów, a tym samym na uzyskiwane w in vitro zarodki?

Nie sam zespół PCOS nie ma na to wpływu, pod warunkiem, że stymulacja przebiega bez kłopotów. Wpływ mogą mieć dodatkowe nieprawidłowości towarzyszące PCOS, jeśli występują - otyłość, insulinoooporność itp.

Embriolog nOvum

Powrót do forum