Czy po 43 roku życia AMH na poziomie 0,13 kwalifikuje mnie jeszcze do in vitro?

Czy po 43 roku życia AMH na poziomie 0,13 kwalifikuje mnie jeszcze do in vitro?

Przy niskim poziomie hormonuAMH(poziom poniżej 1,0 ng/ml zwykle świadczy o obniżonej rezerwie jajnikowej) komórki jajowe, nawet te dojrzałe, mogą mieć obniżoną zdolność do zapłodnienia i ewentualnego dalszego rozwoju jako zarodki. AMH pon. 0,5 ng/ml jest źle rokujące co do odpowiedzi na stymulację hormonalną. Pani poziom AMH jest bardzo niski i żeby ostatecznie udzielić odpowiedzi na Pani pytanie należałoby to skorelować z obrazem USG jajników oraz ewentualną obecnością naturalnych cykli owulacyjnych. Niemniej należy się liczyć z tym, że może nie być już możliwości pobrania prawidłowej komórki jajowej rokującej powstania zarodka i ciąży.

Embriolog nOvum

Powrót do forum