Czy po nieudanym ICSI dobrze jest zrobić badanie ANA?

Czy po nieudanym ICSI dobrze jest zrobić badanie ANA (czy organizm kobiety nie wytwarza przeciwciał przeciwko zarodkowi)? Zadaję to pytanie nawiązując do mojego wcześniejszego pytania odnośnie większej skuteczności IMSI (Aga 2014-2-6). Jeżeli chodzi o kariotypy, są prawidłowe, ani ja ani mąż nie palimy oraz nie stosujemy innych używek, nie było również wcześniej żadnego stałego stosowania jakichkolwiek leków. Drugie pytanie, czy co do skuteczności stymulacji oraz jakości komórek jajowych ma znaczenie jakie/które leki hormonalne są podawane?

Diagnostyka i terapia immunologiczna nie jest rekomendowana przy nawracających niepowodzeniach w implantacji (zagnieżdżaniu zarodków) ani przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu, ani przez Sekcję Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, nie ma bowiem ewidentnych dowodów medycznych na to, że takie działania zwiększają szansę na ciążę w kolejnych próbachin vitro. W piśmiennictwie istnieją doniesienia o częstszym występowaniu autoprzeciwciał u niepłodnych kobiet,ale interpretacja tego zjawiska jest niejednoznaczna – występowanie przeciwciał przeciwjądrowych (ANA) odnotowuje się nieraz u zdrowych ludzi bez objawów choroby autoimmunologicznej. W przypadkach niepowodzeń w implantacji (zagnieżdżenie zarodka) po zabieguin vitrostwierdzenie podwyższonego poziomu autoprzeciwciał bez innych objawów jest niejednoznaczne, a co za tym idzie - próby leczenia tego stanu są kontrowersyjne i nie znajdują ewidentnego uzasadnienia medycznego.

Zgodnie z doniesieniami naukowymi, a także naszym długoletnim doświadczeniem nie ma różnic dotyczących jakości komórek jajowych oraz powstałych zarodków w protokole długim i krótkim. Zauważalne są natomiast nieznaczne różnice na korzyść długiego protokołu, jeżeli chodzi o szansę na ciążę, co jest najprawdopodobniej związane z lepszą synchronizacją przygotowania śluzówki macicy i rozwoju zarodka w momencie implantacji. Wybór protokołu stymulacji jest uzależniony jednak od wielu czynników (wieku, rezerwy jajnikowej, dotychczasowej reakcji na próby stymulacji, zagrożenia zespołem przestymulowania itd.). Lekarz, który zna swoją pacjentkę, jest w stanie najlepiej ocenić, który protokół będzie w danej sytuacji najskuteczniejszy.

Embriolog nOvum

Powrót do forum