Czy po poronieniu i kolejnych nieudanych transferach zarodków warto zrobić badania ANA i APA?

Czy po poronieniu i kolejnych nieudanych transferach zarodków warto zrobić następujące badania: przeciwciała przeciwjądrowe ANA i przeciwko antygenom łożyska APA? Dodam, że mam już kilkuletnie dziecko, więc nie wiem czy te przeciwciała mogą się zmienić w ciągu życia. Czym różnią się przeciwciała antyfosfolipidowe od antykardiolipinowych? Które z nich warto sprawdzić po poronieniu? Czy po poronieniach dodatkowo bada się p/beta2 glikoproteinę 2?

Przeciwciała te należą do grupy przeciwciał antyfosfolipidowych (APLA), do których w szczególności należą: antykoagulant toczniowy, przeciwciała antykardiolipinowe iprzeciwciała przeciwko β2-glikoproteinie. Bada się je, jeśli podejrzewa się u pacjenta zespół antyfosfolipidowy. Zespół taki podejrzewa się, jeśli wystąpił epizod zakrzepicy lub gdy nastąpiło jedno niepowodzenie położnicze (poronienie po 10 tygodniu ciąży lub obumarcie płodu przed 34 tygodniem ciąży) lub 3 i więcej poronień przed 10 tygodniem. Wysokie miana przeciwciał przeciwjądrowych ANA czasem towarzyszą zespołowi antyfoslipidowemu.

Istnieją doniesienia medyczne, że u ciężarnych pacjentek, u których stwierdza się podwyższone stężenie aPL (przeciwciał antyfosfolipidowych) częściej niż u pacjentek zdrowych występują niektóre powikłania w przebiegu ciąży – poronienia, nadciśnienie, wcześniej niż w innych przypadkach rozwija się stan przedrzucawkowy, zahamowanie wzrostu płodu (hipotrofia płodu), wystąpienie porodu przedwczesnego i ryzyko przedwczesnego odklejenia się łożyska. Naukowcy są zdania, że powikłania te są spowodowane zmianami zakrzepowymi w tętnicach spiralnych, zmianami naczynioruchowymi w doczesnej, kosmkach oraz łożysku, wobec czego większym problemem jest donoszenie ciąży. Zastosowanie odpowiednich leków (głównie przeciwkrzepliwych.),a także ścisła współpraca między pacjentką, ginekologiem a hematologiem pozwala na pomyślny rozwój i zakończenie ciąży. Należy też pamiętać, że przemijające i nieznacznie podwyższony poziom przeciwciał antykardiolipinowych może występować w różnych nieznaczących sytuacjach (np. po infekcji wirusowej), jest przemijający i nie ma znaczenia klinicznego.

Embriolog nOvum

Powrót do forum