Czy po scrathingu endometrium warto zdecydować się na podanie 2 zarodków?

Czy po scrathingu endometrium warto zdecydować się na podanie 2 zarodków? Jaka jest szansa na ciążę?

W Novum na ogół transferowany jest jeden zarodek. Kryteriami, którymi należy się kierować się podejmując decyzję o liczbie embrionów przeznaczonych do transferu, są przede wszystkim: jakość zarodków, wiek pacjentki, wynik poprzednich prób zapłodnienia pozaustrojowego. Tę decyzję należy przedyskutować z lekarzem prowadzącym Pani leczenie.

Embriolog nOvum

Powrót do forum