Czy podane blastocysty były kiepskiej jakości? Czy to normalne, że biorąc Duphastum dostałam okres? Czy niski progesteron mógł być przyczyną uczucia skurczu macicy?

Jestem po jednym ICSI, w którym wyhodowano 10 zarodków do 6 doby i podano 2 blastocysty 1 BC 1 BB. Po transferze przyjmowałam Duphastum 1 tabletka 3 x dz. Reszta zarodków nie przetrwała do kolejnej doby. W 2 dniu po transferze odczuwałam skurcze w okolicy macicy, a w kolejnym dniu dostałam okres mimo przyjmowania Duphastomu. Czy podane blastocysty były kiepskiej jakości? Czy to normalne, że biorąc Duphastum dostałam okres? Czy powinno się badać poziom progesteronu po transferze? Czy niski progesteron mógł być przyczyną uczucia skurczu macicy? Czy może być inna przyczyna takich skurczów?

Najlepiej rokują blastocysty powyżej 3 AA–BB, blastocysty „jedynki” w szóstej dobie po punkcji są słabo rokujące. W przypadku procedur zapłodnienia pozaustrojowego przy niepowodzeniu próby miesiączka pojawia się na ogół po odstawieniu preparatów zawierających gestageny (np. Duphaston), ale nie jest to reguła. Skurcze macicy mogą być przeszkodą w zagnieżdżeniu się zarodka poin vitro, a progesteron działa relaksująco na macicę. Jednak w Pani przypadku przyczyny niepowodzenia doszukiwałabym się w słabym potencjale rozwojowym zarodków, a nie skurczach macicy; co nie wyklucza oczywiście istnienia dodatkowego niekorzystnego czynnika.

Embriolog nOvum

Powrót do forum