Czy podanie zarodka poddanego dwukrotnym mrożeniem pogarsza jego jakość, a tym samym możliwość ciąży?

Przygotowuję się do drugiego kriotransferu 1 zarodka. Pierwszy transfer przeszłam rok temu - w 5 tc niestety poroniłam. Mam zamrożonych jeszcze w sumie 5 zarodków: 1 pojedynczy zarodek (który rok temu został powtórnie zamrożony tuż po tym, gdy odmrożono pulę dwóch z czego jeden został transferowany) i w drugiej puli 4 zarodki. Zaznaczę, że jakość tego jednego jest lepsza od tych 4. Czy podanie zarodka poddanego dwukrotnym mrożeniem pogarsza jego jakość, a tym samym możliwość ciąży? Jakie są Państwa doświadczenia w tym zakresie?

W 2001 rokuopublikowano artykuł pt. „Transfer of refrozen twice-thawed embryos do not decrease the implantation rate” (Clin Exp Obstet Gynecol.2001;28(1):14-6). Na podstawie zgromadzonych danych, autorzy artykułu konkludują, że nie ma istotnych różnic w skuteczności transferów zarodków poddawanych raz mrożeniu w porównaniu z zarodkami powtórnie mrożonymi. Nie ma także zasadniczych różnic dotyczących przeżywalności (po rozmrożeniu) zarodków – w przypadku poddanych jednokrotnemu mrożeniu wynosiła ona 76,3%, powtórnemu – 74%.

Embriolog nOvum

Powrót do forum