Czy podczas procesu stymulacji hormonalnej konieczne jest pojawianie się na wizytach USG w klinice w Warszawie?

Przyjeżdżają do Państwa pacjentki z całego kraju. Czy podczas procesu stymulacji hormonalnej konieczne jest pojawianie się na wizytach USG w klinice w Warszawie, czy to badanie może być wykonywane przez lekarza w miejscu zamieszkania pacjentki, a o jego wynikach można informować lekarza w Novum telefonicznie?

Zazwyczaj na badania kontrolujące przebieg stymulacji zapraszamy pacjentki do Novum - przebieg terapii hormonalnej jest kontrolowany przez lekarza na podstawie badań USG i oceny poziomu estradiolu we krwi (średnio 3 - 6 wizyt w trakcie stymulacji). Wizyty służą obserwacji wzrastających pęcherzyków oraz ewentualnej korekcie ilości podawanych gonadotropin. W wyjątkowych sytuacjach można rozważyć zdalną kontrolę. Szczegóły należy ustalić z lekarzem na wizycie wstępnej lub rozpoczynającej stymulację hormonalną.

Embriolog nOvum

Powrót do forum