Czy podczas punkcji może dojść do szycia pochwy?

Czy podczas punkcji może dojść do szycia pochwy?

Punkcja jajników polega na nakłuciu jajników pod kontrolą obrazu ultrasonograficznego dość długą igłą przez sklepienia pochwy. Jeśli w trakcie zabiegu dojdzie do uszkodzenia naczynia krwionośnego w śluzówce pochwy, które krwawi i samoistnie się nie zasklepia, może dojść do konieczności założenia szwu na takie krwawiące miejsce. Taki szew natychmiast tamuje krwawienie, a następnie samoistnie się rozpuszcza. Opisana sytuacja i konieczność takiego działania zdarza się niezwykle rzadko.

Embriolog nOVum

Powrót do forum