Czy podczas punkcji pobierany jest cały płyn z komórkami, czy możliwe jest, że jakieś pozostały?

Co jest przyczyną uzyskania tylko jednej komórki jajowej podczas punkcji? Czy podczas punkcji pobierany jest cały płyn z komórkami, czy możliwe jest, że jakieś pozostały?

Tak, pobierany jest płyn ze wszystkich dojrzałych pęcherzyków. O przyczynach zaistniałej sytuacji należy porozmawiać z lekarzem prowadzącym, który zna Pani historię choroby, wyniki aktualnych badań i zna przebieg ostatniej stymulacji oraz punkcji. Należy rozważyć czy rosło więcej pęcherzyków niż jeden, czy żaden z nich nie pękł przedwcześnie, jeśli nie, to czy można rozpoznać w tej sytuacji o zespole tzw. pustego pęcherzyka, który czasem, choć rzadko, się zdarza. Trzeba jednak pamiętać, że nawet jedna pobrana komórka jajowa może dać szansę na ciążę.

Embriolog nOvum

Powrót do forum