Czy podwyższone TSH to możliwa przyczyna braku ciąży?

Jestem po drugim nieudanym in vitro. W pierwszej próbie(maj 2014) podano mi jedną blastocystę 3BB brak ciąży. Podczas drugiej próby (wrzesień 2014) podano mi jedną wczesną blastocystę oraz drugą blastocystę 3CB również brak ciąży. W trakcie drugiej stymulacji miałam badane TSH, które wyniosło 2,85 uU/ml. Czy jest to możliwa przyczyna braku ciąży? Wcześniej nie miałam problemu z TSH w listopadzie 2013 wynosiło 0,961uU/ml, maj 2012 - 1,5uU/ml , czerwiec 2010r. - 1,21.

Zakres wartości referencyjnych dla TSHwynosi 0,4 – 4,0 uIU/mL, ale już od dłuższego czasu endokrynolodzy uważają, że dla kobiet starających się o ciążę poziom TSH nie powinien przekraczać 2,5 uIU/mL.Jeśli TSH utrzymuje się powyżej 2,5 uIU/mLi kobieta ma trudności z zajściem wciążę, należy "pogłębić diagnostykę tarczycy", tj. wykonać badanie przeciwciał antyTPO, antyTG i USGtarczycy. Z wynikami należy zgłosić się do lekarza endokrynologa, który zaleci odpowiednie leki (jeśli będą potrzebne) w przygotowaniu do zajścia w ciążę. Należy jednak rozszerzyć diagnostykę i sprawdzić również inne potencjalne przyczyny braku ciąży po zabiegu in vitro, np. wykonać histeroskopię, jeśli nie była wykonywana.

Embriolog nOvum

Powrót do forum