Czy pomimo zastosowanej metody ICSI komórka jajowa się nie zapłodniła w ciągu 24 godzin, to nadal jest jakaś szansa na powstanie z niej zarodka?

Czy pomimo zastosowanej metody ICSI komórka jajowa się nie zapłodniła w ciągu 24 godzin, to nadal jest jakaś szansa na powstanie z niej zarodka?

Tak. Cechy zapłodnienia (obecność dwóch przedjądrzy) są możliwe do zaobserwowania jedynie przez krótki czas. Sporadycznie zdarza się, że są one jeszcze bądź już niewidoczne w czasie prowadzenia obserwacji mikroskopowej. Zdarza się również, choć rzadko tzw. milczące zapłodnienie (silent fertilization). Wówczas należy czekać na kolejne etapy rozwoju – podział zarodka. Niekiedy, w przypadku, gdy początkowo nie zaobserwowano pierwszych cech zapłodnienia, w kolejnych dobach z takiej komórki może rozwinąć się zarodek, który może zostać przetransferowany i ma szansę dać ciążę.

Embriolog nOvum

Powrót do forum