Czy posiadają już Państwo informacje na temat dofinansowywania leków do in vitro od lipca?

Czy posiadają jużPaństwo informacje na temat dofinansowywania leków do in vitro od lipca?

Niestety nasza wiedza ogranicza się do wiedzy uzyskanej z mediów. Nie otrzymaliśmy jeszcze żadnych oficjalnych informacji na ten temat.

Embriolog nOvum

Powrót do forum