Czy powinnam poddać się terapii immunologicznej?

Jestem po dwóch nieudanych próbach in vitro z KD, dodatkowo zrobiłam wiele badań immunologicznych, z których niewiele wynika, lekarka jednak sugeruje szczepienia limfocytami męża. Czy swojego niepowodzenia powinnam doszukiwać się w immunologii ? Dodam, że zarodki były prawidłowe – 4AA.

Diagnostyka i terapia immunologiczna nie jest rekomendowana przy nawracających niepowodzeniach w implantacji (zagnieżdżaniu zarodków) ani przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu, ani przez Sekcję Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, nie ma bowiem ewidentnych dowodów medycznych na to, że takie działania zwiększają szansę na ciążę w kolejnych próbachin vitro.

Najczęstszą przyczyną niepowodzeń w zagnieżdżeniu zarodków jest ich nieprawidłowy rozwój, co zdarza się zarówno w warunkachin vitro,jakin vivo(czyli w organizmie kobiety). W chwili obecnej medycyna nie ma wpływu na rozwój zarodków, trzeba cierpliwie próbowaćdopóki nie trafi się na ten prawidłowyembrion, który zapoczątkuje ciążę. Skorzystanie z komórek jajowych dawczyni, choć skuteczne, również nie daje gwarancji sukcesu. Ważne jest czy komórki pochodziły od pacjentek (tzw. sharing), czy od dawczyni o udowodnionej płodności. Jeśli pierwsze rozwiązanie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, należy rozważyć drugą opcję.Drugą co do częstości przyczyną niepowodzeń jest nieprawidłowa lub niegotowa do implantacji śluzówka macicy. Warto zrobić histeroskopię w cyklu poprzedzającym ewentualny kolejny transfer, bo wtedy można ją połączyć z tzw.scratchingiemendometrium, czyli delikatnym "zadrapaniem" śluzówki, co powoduje jej intensywną regenerację, a przemiany w niej zachodzące po tym zabiegu (m.in. pobudzenie immunologiczne) mają zwiększać szansę na prawidłowe zagnieżdżenie zarodka. Państwa lekarz prowadzący w oparciu o dokumentację medyczną podejmie wspólnie z Państwem najwłaściwszą decyzję dotyczącą dalszej terapii.


Embriolog nOvum

Powrót do forum