Czy powinnam przed kolejnym transferem wykonać jakieś dodatkowe badania?

Czy po poronieniu w 8 tyg. ciąży i po ciąży biochemicznej powinnam wykonać dodatkową diagnostykę? Przed dwoma laty w wyniku inseminacji zaszłam w ciążę, ale poronienie samoistne nastąpiło w 8 tyg. Po drodze do niskiej morfologii nasienia męża doszły moje obustronnie niedrożne jajowody. Jestem po pierwszym transferze zarodka 5 1.1 - ciąża biochemiczna. Czekają na nas jeszcze 3 dobrej klasy blastocysty. Czy powinnam przed kolejnym transferem wykonać jakieś dodatkowe badania? Po pierwszym poronieniu badałam tylko antykoagulant toczniowy - wyniki prawidłowe.

Nie, pogłębienia diagnozy wymagają pacjentki, które doświadczyły tak zwanych poronień nawracających (RM, ang.recurrent miscarriage; strata trzech lub więcej następujących po sobie ciąż). Zaleca się im wykonanie badania cytogenetycznego (oznaczenie kariotypu; ich partnerowi także), poddanie się anatomicznej ocenie macicy (histeroskopia)i wykonanie badania w kierunku obecności przeciwciał antyfosfolipidowych, a w uzasadnionych przypadkach również badania w kierunku trombofilii wrodzonej.

Embriolog nOvum

Powrót do forum