Czy powinnam zgłosić się do immunologa?

Jestem po 1 nieudanym IVF/ICSI (w 11 dpt 2 blastocyst 3AA beta hCG 2,45). Wskazaniem do IVF są u nas bardzo niskie parametry nasienia męża. Ja od 5 lat leczę się na Hashimoto i jestem pod stałą kontrolą endokrynologa poza tym nie mam innych problemów zdrowotnych. Badania kariotypów obojga prawidłowe. Moje pytanie jest następujące: czy wiedząc, że Hashimoto to choroba o podłożu autoimmunologicznym można doszukiwać się w związku z tym nieprawidłowości w immunologii i jest zasadne zgłosić się do poradni zaburzeń odporności, czy badania immunologiczne są istotne dopiero w przypadku poronień samoistnych czyli po uzyskaniu ciąży, a nie w przypadku problemu z implantacją zarodka? Jakie dodatkowe badania można wykonać i czy jest możliwość odpowiedzi na pytanie dlaczego nie powiodła się pierwsza próba, dlaczego zarodki nie zagnieździły się?

Diagnostyka i terapia immunologiczna nie jest rekomendowana przy nawracających niepowodzeniach w implantacji (zagnieżdżaniu zarodków) ani przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu, ani przez Sekcję Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, nie ma bowiem ewidentnych dowodów medycznych na to, że takie działania zwiększają szansę na ciążę w kolejnych próbachin vitro. Zabieg in vitro, nawet przy najlepszych rokowaniach, jest skuteczny jedynie w 30 - 40% przypadków. Podobnie zapłodnienie naturalne u zdrowych, płodnych ludzi nie jest skuteczne w 100%, ale nieco poniżej 20% na jeden cykl. Najczęstszą przyczyną niepowodzeń w zagnieżdżeniu zarodków jest ich nieprawidłowy rozwój, co zdarza się zarówno w warunkachin vitro,jakin vivo(czyli w organizmie kobiety). W chwili obecnej medycyna nie ma wpływu na rozwój zarodków, trzeba cierpliwie próbowaćdopóki nie trafi się na ten prawidłowyembrion, który zapoczątkuje ciążę.Drugą co do częstości przyczyną niepowodzeń jest nieprawidłowa lub niegotowa do implantacji śluzówka macicy. Warto zrobić histeroskopię w cyklu poprzedzającym ewentualny kolejny transfer, bo wtedy można ją połączyć z tzw.scratchingiemendometrium, czyli delikatnym "zadrapaniem" śluzówki, co powoduje jej intensywną regenerację, a przemiany w niej zachodzące po tym zabiegu (m.in. pobudzenie immunologiczne) mają zwiększać szansę na prawidłowe zagnieżdżenie zarodka. Państwa lekarz prowadzący w oparciu o Państwa dotychczasowy przebieg leczenia i historię choroby podejmie wspólnie z Państwem najwłaściwszą decyzję dotyczącą dalszej terapii.

Embriolog nOvum

Powrót do forum