Czy powinniśmy mieć wykonany zabieg AH? Czy otoczki zarodków są dokładnie sprawdzane przez embriologów?

Miałam 2 pełne programy in vitro. W obu z nich udało mi się zajść w ciążę, jednak jedna ciąża zakończyła się poronieniem (podane 2 zarodki klasy 8B i 4C), natomiast druga sukcesem (podany 1 zarodek klasy 12A). Zarodki miały zastosowane nacięcie otoczki AH. Zaczęliśmy się starać o drugie dziecko. Miałam kolejne 2 programy, z czego 3 transfery. 2 zarodki (klasy B>8) nie miały naciętej otoczki i nie doszło do implantacji. Przy 3 zarodku (blastocysta klasy 2), który również nie miał naciętej otoczki (kriotransfer) doszło do implantacji, ale bhCG bardzo wolno rosło i potem zaczęło spadać. Przystępujemy teraz do kolejnego programu. Czy powinniśmy mieć wykonany zabieg AH? Czy otoczki zarodków są dokładnie sprawdzane przez embriologów?
Grubość otoczki podlega mikroskopowej ocenie przez embriologa w czasie oceny jakości zarodka bezpośrednio przed transferem. Assisted hatching (AH) wykonuje się, by wspomóc proces uwolnienia się, czyli tzw. „wykluwania się”, zarodka z otaczającej go otoczki przejrzystej przed zagnieżdżeniem się w macicy. W warunkach fizjologicznych, w macicy, blastocysta rozpręża się i napiera odwewnątrz na otoczkę aż do jej przerwania. Dalsze rozprężanie się blastocysty ułatwia całkowite „wyklucie się” z otoczki. W Bazie Cochranowskiej ukazało się uaktualnione podsumowanie, w którym, na podstawie wielu prac, autorzy doszli do wniosku, że nacięcie osłonki nieznacznie zwiększa szansę na ciążę, szczególnie w grupie kobiet z nieudanym in vitro w przeszłości. W nOvum wskazaniami do rozważenia laserowego nacięcia otoczki przejrzystej są: wiek pacjentki powyżej 39. lat, zwiększony poziom FSH oznaczonego w 1 – 3 dniu cyklu, ponadprzeciętnie gruba otoczka, kilkukrotne niepowodzenie zagnieżdżania się zarodków.

Embriolog nOvum

Powrót do forum