Czy poziom estradiolu przed punkcją 3600 pg/ml wyklucza świeży transfer?

Czy poziom estradiolu przed punkcją 3600 pg/ml wyklucza świeży transfer?

Jest większe ryzyko zespołu przestymulowania, ale zależy to przede wszystkim od obrazu jajników (liczby pęcherzyków pow. 12 mm) w badaniu ultrasonograficznym. Jeśli lekarz uzna, że ryzyko jest duże, odracza się transfer, a wszystkie powstałe zarodki zamraża. Transfer można wykonać bezpiecznie w kolejnym cyklu.

Embriolog nOvum

Powrót do forum