Czy PRG 49w 5dpt (krio) 3-dniowy zarodek to dobry wynik?

Czy PRG 49w 5dpt (krio) 3-dniowy zarodek to dobry wynik?

Nie podała Pani jednostek w jakich wyrażono wynik badania. Istotne jest, aby poziom progesteronu nie obniżał sięponiżej 25 ng/ml, bo wtedy są najlepsze warunki do implantacji zarodka. Zazwyczaj zleca się oznaczenie poziomu progesteronu razem z oznaczeniem poziomu hormonu ciążowego, czyli beta hCG 13 – 15 dni po transferze. Oba oznaczenia pozwalają ustalić czy pacjentka jest w ciąży i czy ciąża ta nie jest zagrożona. Wcześniejsze jego oznaczanie nie zawsze znajduje uzasadnienie, choć istnieją doniesienia, że być może utrzymanie odpowiedniego jego poziomu (pow.25 ng/ml) sprzyja zagnieżdżeniu zarodka. Z kolei inne teorie mówią, że poziom progesteronu jest wtórny do zagnieżdżenia zarodka i rozwoju ciąży. Jeśli do ciąży dojdzie, poziom będzie wysoki, a jeśli nie – niski.

Embriolog nOvum

Powrót do forum