Czy progesteron 1,4 ng/ml w dniu podania Ovitrelle jest przeciwwskazaniem do wykonania ET?

Czy progesteron 1,4 ng/ml w dniu podania Ovitrelle jest przeciwwskazaniem do transferu (estradiol 2600, około 20 pęcherzyków, endometrium 8 mm)? Jaki jest wpływ takiego poziomu progesteronu na implantację zarodka?

Podwyższony poziom progesteronu w dniu podania hCG, czyli w ostatnim dniu stymulacji, zmniejsza szansę na ciążę, ale jej nie wyklucza. Różnie też w różnych ośrodkach (na podstawie własnych doświadczeń) ocenia się tę graniczną wartość, powyżej której należy uznać poziom progesteron za podwyższony. Pani poziom progesteronu jest graniczny (nie jest bardzo podwyższony i jest to raczej związane z mocną reakcją na stymulację, a to rokuje lepiej), ale biorąc pod uwagę ilość pobranych komórek należy bardzo szczegółowo rozważyć czy wykonać transfer ze względu na ryzyko przestymulowania. Najlepszą decyzję podejmiecie Państwo po konsultacji z lekarzem prowadzącym, który w dniu transferu powinien ocenić czy ryzyko takie istnieje i jak jest duże.

Embriolog nOvum

Powrót do forum