Czy progesteron mógł mieć wpływ na niepowodzenie?

Mam pytanie odnośnie do progu progesteronu przed transferem. Słyszałam, że nie powinien być wyższy niż 2 ng/ml, w przeciwnym razie transfer jest odroczony, a zarodki mrożone. Ja miałam progesteron w 1 dniu stymulacji 1,51 ng/ml, w 8 dniu stymulacji 1,18 ng/ml, w 10 dniu stymulacji 2,04 ng/ml. Transfer się odbył, niestety nie udało się. Czy progesteron mógł mieć wpływ na niepowodzenie?

Wysoki poziom progesteronu jest korzystny w fazie lutealnej cyklu miesiączkowego kobiety oraz w ciąży, umożliwiając jej utrzymanie. Podczas stymulacji natomiast, a więc w fazie odpowiadającej fazie folikularnej cyklu miesiączkowego, ma niekorzystny wpływ na zdolność śluzówki do zagnieżdżenia się w niej zarodka, powodując zbyt szybką dojrzałość śluzówki macicy zanim zarodek osiągnie stadium odpowiednie do zagnieżdżenia się w niej. Należy jednak podkreślić, że podwyższony poziom tego hormonu zmniejsza szansę na ciążę przy świeżym transferze, ale jej kompletnie nie wyklucza. Próg, powyżej którego należy rozważyć odroczenie transferu jest wynikiem doświadczenia danego ośrodka. Według np. Bei Xu i analizy 10000 cykli zapłodnienia in vitro poziom progesteronu negatywnie wpływający na wynik in vitro wynosi 1,5-2,25 ng/ml w dniu zakończenia stymulacji zależnie od odpowiedzi na tę stymulację (Serum progesterone level effects onthe outcome of invitro fertilization in patients with different ovarian response: an analysis of more than 10,000 cycles; Fertility and Sterility Volume 97, Issue 6, Pages1321–1327.e4, June 2012).

Embriolog nOvum

Powrót do forum