Czy progesteron na cyklu sztucznym w 5 dniu 19.4 ng/ml jest ok?

Czy progesteron na cyklu sztucznym w 5 dniu 19.4 ng/ml jest ok, czy jest zbyt niski do zagnieżdżenia się zarodka?

Poziom progesteronu jest wtórny i zależy od tego w jaki sposób pacjentka była przygotowywana do kriotransferu.Jeśli był to cykl bezowulacyjny, to poziom progesteronu może być niski, ponieważ nie ma ciałka żółtego, który ten progesteron produkuje, a ciążę podtrzymują progesteron i estrogeny podawane z zewnątrz. Według ostatnich doniesień stężenie progesteronu w cyklu sztucznym powinno być wyższe niż 9ng/ml, a jeśli jest mniejsze, to należy dodać odpowiednią dawkę progesteronu w zastrzykach.

Embriolog nOvum

Powrót do forum