Czy program rządowy wyklucza wykonanie nacięcia osłonki przejrzystej zarodka?

Czy program rządowy wyklucza wykonanie nacięcia osłonki przejrzystej, jeżeli jest takie wskazanie, czy jest to zawarte w ustawie, jeżeli tak, to czy można dodatkowo za to zapłacić w trakcie podejścia do IVF-u w programie rządowym?

Nacięcie osłonki przejrzystej embrionu nie jest techniką objętą finansowaniem przez Ministerstwo Zdrowia. W przypadku podejścia do refundowanego zabiegu nie ma możliwości samodzielnego pokrycia części kosztów procedury. Nie ma również jednoznacznych wskazań medycznych do zastosowania assisted hatching. Ostatnie podsumowanie Cochrane Summaries z marca 2013 roku stwierdza, że nacięcie otoczki przejrzystej zarodka przed podaniem go do macicy nie zwiększa szansy na urodzenie dziecka. Grupa pacjentek z wieloma niepowodzeniami w zagnieżdżeniu się zarodka po in vitro może być tą grupą, która nieznacząco statystycznie może odnieść korzyść z nacięcia otoczki, ale nie jest to do końca potwierdzone i wymaga dalszych badań. Zwiększa się natomiast ryzyko ciąż mnogich jednojajowych.

Embriolog nOvum

Powrót do forum