Czy prowadzicie przedimplantacyjne genetyczne badania przesiewowe PGS/NGS zarodków?

Czy prowadzicie przedimplantacyjne genetyczne badania przesiewowe PGS/NGS zarodków? Jaki jest koszt?

Nie, nie prowadzimy w Novum badań zarodków.

Embriolog nOvum

Powrót do forum