Czy przed wykonaniem punkcji jest możliwość sprawdzenia czy płyn pęcherzykowy zawiera komórki jajowe i w jakiej ilości?

Czy przed wykonaniem punkcji jest możliwość sprawdzenia w ramach np. badania USG, czy płyn pęcherzykowy zawiera komórki jajowe i w jakiej ilości? Czy też można się o tym przekonać dopiero po wykonaniu punkcji jajników? A drugie pytanie: Jak duże muszą być pęcherzyki jajnikowe, żeby można było wykonać punkcję?

Nie, nie ma takiej możliwości – o tym czy w płynie pęcherzykowym zawieszone są komórki jajowe można się przekonać dopiero po punkcji jajników, podczas wyszukiwania komórek w płynie pod mikroskopem. Stymulacja jajeczkowania kończy się z chwilą, kiedy pęcherzyki jajnikowe osiągną odpowiednią wielkość sugerującą dojrzałość zawartych w nich komórek jajowych – tj. 17 – 20 mm średnicy.

Embriolog nOvum

Powrót do forum