Czy przedłużający się ET ma wpływ na jakość zarodka?

W trakcie transferu pojawiły się trudności z umieszczeniem cewnika, a zarodki były już podane przez embriologa. Czy przedłużający się ET ma wpływ na jakość zarodka? W jakim czasie powinny być podane przygotowane zarodki do macicy w trakcie transferu?

Ogólnie przedłużający się czas, w którym zarodki są poza inkubatorem wpływa na nie niekorzystnie, jednak wiele zależy od techniki transferu oraz rodzaju użytego cewnika. Jeśli używa się cewnika złożonego z dwóch części – zewnętrznej, która służy jako prowadnica, i wewnętrznej, w której znajdują się zarodki w specjalnej pożywce utrzymującej temperaturę oraz pH środowiska embrionów, krótkotrwałe trudności z wykonaniem transferu i związane z nimi pozostawanie embrionów poza inkubatorem nie powinny mieć wpływu na kondycję transferowanych zarodków i szansę na ciążę.

Embriolog nOvum

Powrót do forum