Czy przez MZ refundowany jest także klasyczny IVF?

Obecnie przeszłam 3 pełne programy in vitro ICSI w tym jeden w ramach refundacji, w żadnym bez powodzenia. Czy jeśli wyniki męża będą na tyle dobre by móc zastosować klasyczne IVF, to czy w programie refundowanym możemy taką metodę zastosować?

Tak, przez Ministerstwo Zdrowia refundowane są obie techniki zapłodnienia komórek jajowych – klasyczny IVF oraz ICSI zależnie od wskazań, które są wymienione w opisie programu MZ.

Embriolog nOvum

Powrót do forum