Czy przy niskiej rezerwie jajnikowej można przypuszczać że nastąpi szybko menopauza?

Czy przy niskiej rezerwie jajnikowej (AMH = 0,7 przy wieku 34 lata) można przypuszczać, że nastąpi szybko menopauza?

Pojedyncze oznaczenie AMH nie może jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Są próby stworzenia różnych modeli przewidywania wieku wystąpienia menopauzy w zależności od stężenia AMH, częściej w zależności od kilku pomiarów w odstępie czasu (czy jest znaczący spadek?). Na razie lepiej udaje się to przewidzieć w starszym wieku (pow. 40 lat) oraz przy niezwykle niskich stężeniach AMH (dziesięciokrotnie niższych niż Pani). Bywa bowiem, że młode kobiety mogą mieć niskie niezmienne stężenie AMH przez lata. Poniżej zapraszam do artykułu:

https://academic.oup.com/humupd/article/29/3/327/6990969

Embriolog nOvum

Powrót do forum