Czy przy podwyższonym OB można przystąpić do transferu?

Czy przy OB (ICD-9:C59) 19 mm/h (przy normie 2-15) można przystąpić do
transferu?
Podwyższone OB świadczy zazwyczaj o stanie zapalnym toczącym się w
organizmie; stan zapalny osłabia organizm, który w przypadku wystąpienia infekcji
samoistnie broni się przed możliwymi komplikacjami, jednocześnie wysyłając sygnał,
że dany moment nie jest odpowiedni na poczęcie. Warto byłoby odroczyć decyzję o
przystąpieniu do transferu do czasu pogłębienia diagnostyki, mając na uwadze fakt, że
jakiekolwiek leczenie farmakologiczne w ewentualnej ciąży może być trudniejsze niż

przed ciążą.

Embriolog nOvum

Powrót do forum