Czy przy refundowanym IVF mogę zdecydować o zamrożeniu oocytów, nie zarodków?

Czy korzystając z programu in vitro finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia, można życzyć sobie mrożenia nadliczbowych komórek jajowych, a nie zapłodnionych zarodków?

Tak, pacjenci mogą zdecydować o przeznaczeniu do mrożenia nie zarodków, ale komórek jajowych, których nie są zdecydowani zapładniać. W przypadku pacjentek, które nie ukończyły 35. roku życia, rządowy program wyznacza jedynie górną granicę liczby zapładnianych komórek – dolnej nie.

Embriolog nOvum

Powrót do forum