Czy przy sprawdzaniu poziomu beta HCG ważny jest jej przyrost, czy wartość?

Czy przy sprawdzaniu poziomu beta HCG ważny jest jej przyrost, czy wartość? 5 dpt - wartość 1,7, 7 dpt - wartość 2,6, miałam podawaną 5-dniową blastocystę.

Po transferze rozprężonej blastocysty zaleca się oznaczenie stężenia hcG w surowicy nie wcześniej niż w 10 dpt. Normy stężenia beta hCG są różne dla różnych laboratoriów przeprowadzających analizy - najczęściej za wartości wskazujące na ciążę po transferze uznaje się wartość powyżej 5 mIU/ml. Istotniejszy od wartości liczbowej jest prawidłowy przyrost beta hCG i to w oparciu o niego można prognozować rozwój ciąży.

Embriolog nOvum

Powrót do forum