Czy przy szacowaniu szans na skuteczne in vitro bierze się pod uwagę wiek kobiety, czy AMH?

Do jakiego wieku można pobierać komórki do in vitro? Jeśli AMH jest powyżej 2, ale wiek po 40, to czy bierze się pod uwagę wiek, czy AMH?

Bierze się pod uwagę i AMH i wiek, jednak najważniejszy jest wiek kobiety. Im starszy tym szanse na skuteczne leczenie metodą in vitro mniejsze.

Embriolog nOvum

Powrót do forum