Czy przy takich wynikach jest szansa na zdrową ciążę?

Jestem po transferze trzydniowego zarodka. 12dpt beta Hcg wynosiła 33,8, 17dpt - 80, a 19dpt - 120. Martwi mnie ten niski wzrost... Czy przy takich wynikach jest szansa na zdrową ciążę?

Ocenia się, że na początku ciąży poziom betahCGpowinien wzrosnąć co najmniej o 66% w ciągu 48. godzin, 114% w ciągu 72. godzin i 175% w ciągu 96. godzin.

Embriolog nOvum

Powrót do forum