Czy przy takich wynikach mojego męża możliwe jest naturalne zajście w ciążę?

Proszę o interpretację wyników mojego męża. Czy przy takich wynikach możliwe jest naturalne zajście w ciążę? W nawiasach podaję normy:
objętość 8.5 ml ( > =1,5 ml)
czas upłynnienia 35( = 7.2)
liczba plemników 7.0 ( > 15 mln/ml)
ilość plemników w ejakulacie 59.5 ( >39 mln)
ogólny % ruchliwych 43 ( >40%)
ruch A B 32 (>32%)
ruch szybli linearny 2
ruch w miejscu 11
ruch wolny linearny i nielinearny 30
brak ruchu 57
formy prawidłowe 1 (>4%)
uszkodzone szyjki/wstawki 64
formy nieprawidłowe 99
uszkodzone witki 32
uszkodzone główki 99
kropla cytoplazmy 11
plemniki żywe ( niezabarwione w teście eozynowym) 75 (>58%)
plemniki martwe 25
plemniki ruchliwe z przyłączoną granulką 5 (< 10% negatywny) wynik
testu negatywny

W oparciu o normy, które Pani przytoczyła, zauważalne jest, że osłabionym parametrem nasienia Pani małżonka jest liczba plemników w 1 ml ejakulatu, jednak z uwagi jego dużą objętość, liczba plemników w całym ejakulacie mieści się w normie. Poniżej normy jest także morfologia plemników. Jednakże ostatnio coraz powszechniejsze jest twierdzenie, że parametrami, na których należy się opierać przewidując ewentualną szansę na ciążę, jest koncentracja, a przede wszystkim ruchliwość plemników. Na podstawie małej ilości prawidłowych plemników nie można wyciągać zbyt daleko idących wniosków. Szanse na naturalną ciążę (po uwzględnieniu jedynie parametrów nasienia, bez informacji o Pani stanie zdrowia i ogólnej kondycji małżonka) istnieją, ale są zmniejszone.

Embriolog nOvum

Powrót do forum