Czy przyczyną niepłodności mojego męża może być np. odziedziczenie po ojcu słabych parametrów nasienia?

Staramy się z mężem od ponad roku o dziecko. Zrobiliśmy niezbędne badania w klinice leczenia niepłodności. W moim przypadku jest wszystko w jak najlepszym porządku, natomiast mój mąż ma fatalne wyniki badań nasienia. Poza tym maż wszystkie inne badania ma prawidłowe. Androlog nie dał nam większych szans na naturalne poczęcie. Przepisał leki na receptę, ale szanse na poprawę są niewielkie, ponieważ tak naprawdę nie ma przyczyny tak znacznie obniżonych parametrów nasienia. Natomiast ostatnio dowiedzieliśmy się od mamy męża, że na pierwsze dziecko czekali 3 lata, a na kolejne 10 lat. Tata mojego męża już niestety nie żyje więc nawet jeśli można by było potwierdzić jakieś nieprawidłowości, to nie ma takiej możliwości. Czy przyczyną niepłodności mojego męża może być np. odziedziczenie po ojcu słabych parametrów nasienia? Jeżeli tak, to jakie badania genetyczne należało by wykonać, żeby to sprawdzić? Czy na podstawie wyników tych badań da się ocenić szansę na powodzenie zabiegu in vitro? Czytałam, że jeżeli jest to podłoże genetyczne, mogą występować np. poronienia, wady genetyczne itd. I jeszcze ostatnie pytanie: czemu przed zabiegiem sztucznego zapłodnienia u kobiety, która ma prawidłową owulację i wszystkie inne badania przeprowadza się stymulację?

Dziedzicznym czynnikiem, który może być odpowiedzialny za słabe parametry nasienia jest mutacja w genie CFTR. Przed przystąpieniem do procedury zapłodnienia pozaustrojowego badanie w kierunku mutacji w genie CFTR zlecane jest mężczyznom, w których nasieniu koncentracja plemników utrzymuje się poziomie niższym niż 5 milionów w 1 mililitrze nasienia, ponieważ obniżona koncentracja plemników może być pierwszym objawem nosicielstwa mukowiscydozy. Gdy na podstawie badania stwierdzona zostanie w danym przypadku mutacja w genie CFTR, badanie powinna wykonać także partnerka, by wykluczyć u niej tę mutację, bowiem połączenie dwóch zmutowanych alleli genu CFTR skutkuje wystąpieniem u potomstwa tej ciężkiej choroby. Oprócz powyższego, u mężczyzn, u których stwierdza się poniżej 5 mln plemników w ml nasienia, powinno się wykonać badanie kariotypu i delecji chromosomu Y.

Teoretycznie istnieje możliwość przystąpienia do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w naturalnym cyklu bez konieczności poddawania się uprzednio stymulacji hormonalnej, jednak skuteczność takiego zabiegu jest dużo mniejsza. Statystycznie ocenia się, że z 1 na 20 pobranych komórek jajowych urodzi się dziecko. Oznacza to, że będzie Pani miała ok. 20 % szans na ciążę (albo mniej, co jest zależne od innych dodatkowych czynników, wieku itp.), jeśli w naturalnym cyklu uda się pobrać komórkę jajową. Jeśli komórek będzie więcej (tak jak to się dzieje po stymulacji), zwiększa Pani sobie szansę na trafienie na tę odpowiednią, z której po zapłodnieniu powstanie zarodek dający ciążę zakończoną porodem. Decyzję o tym w jaki optymalny sposób przygotować Panią do zapłodnienia in vitro może podjąć lekarz prowadzący w oparciu o badanie podmiotowe, przedmiotowe i aktualne wyniki badań dodatkowych.

Embriolog nOvum

Powrót do forum